Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Lumen

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Lumen

0316488859

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316488859 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Lumen được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316500224 - Công Ty TNHH Gotime Mart Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402061309 - Công Ty TNHH Sbi FPT Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316504483 - Công Ty TNHH Api Neew Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh