Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bất Động Sản Gia Khang

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bất Động Sản Gia Khang

0316488305

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316488305 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Bất Động Sản Gia Khang được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập