Công Ty TNHH SX TM DV Street Food

Địa chỉ

Công Ty TNHH SX TM DV Street Food

0316486932

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316486932 là mã số thuế của Công Ty TNHH SX TM DV Street Food được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316498423 - Công Ty TNHH Tấn Phát Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316498952 - Công Ty TNHH TM DV Nhật Khôi Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316498367 - Công Ty TNHH JP Koko Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316496070 - Công Ty TNHH Dịch Vụ M.I.C Thành phố Hồ Chí Minh