Công Ty Cổ Phần Cme Holdings

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Cme Holdings

0316486178

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316486178 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Cme Holdings được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập