Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư - Xuất Nhập Khẩu Mega Birdnest

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư - Xuất Nhập Khẩu Mega Birdnest

0316485978

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316485978 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Đầu Tư - Xuất Nhập Khẩu Mega Birdnest được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316498416 - Công Ty TNHH Sonder Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316501517 - Công Ty TNHH Long Phát L.D Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316500633 - Công Ty TNHH Wugee Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập