Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại - Dịchvụ Dệt May Việt Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại - Dịchvụ Dệt May Việt Phát

0316485216

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316485216 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Sản Xuất - Thương Mại - Dịchvụ Dệt May Việt Phát được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301683394 - Công Ty TNHH Brifarm Tỉnh Thừa Thiên-Huế
  2. 0316497772 - Công Ty TNHH Homecorp Thành phố Hồ Chí Minh