Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Kỳ Lân

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Kỳ Lân

0316484389

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316484389 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Kỳ Lân được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316511427 - Công Ty Cổ Phần BDC Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316509308 - Công Ty TNHH Hens Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316489267 - Công Ty TNHH Mec Health Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316510832 - Công Ty TNHH MTV Susu Land Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316508343 - Công Ty TNHH JM VN Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316500400 - Công Ty TNHH Tâm Hồn Đẹp Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316508368 - Công Ty TNHH D&J Distribution Thành phố Hồ Chí Minh