Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Tài Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Tài Phát

0316482938

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316482938 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Thương Mại Tài Phát được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402060792 - Công Ty TNHH Ivo Deli Thành phố Đà Nẵng
  2. 0402060746 - Công Ty TNHH Mi Ngo Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316500390 - Công Ty TNHH Chay 757 Thành phố Hồ Chí Minh