Công Ty TNHH May Mặc CNB Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty TNHH May Mặc CNB Việt Nam

0316482180

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316482180 là mã số thuế của Công Ty TNHH May Mặc CNB Việt Nam được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316502694 - Công Ty Cổ Phần Agrisolar Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316502655 - Công Ty TNHH Hong Yik Marketing Thành phố Hồ Chí Minh