Công Ty TNHH Gạo Đặc Sản Thanh Hùng Sóc Trăng.VN

Địa chỉ

Công Ty TNHH Gạo Đặc Sản Thanh Hùng Sóc Trăng.VN

0316481765

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316481765 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gạo Đặc Sản Thanh Hùng Sóc Trăng.VN được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316498423 - Công Ty TNHH Tấn Phát Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316498952 - Công Ty TNHH TM DV Nhật Khôi Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316498367 - Công Ty TNHH JP Koko Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316496070 - Công Ty TNHH Dịch Vụ M.I.C Thành phố Hồ Chí Minh