Công Ty Cổ Phần GFG Holdings Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần GFG Holdings Việt Nam

0316429814

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316429814 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần GFG Holdings Việt Nam được thành lập vào ngày 11/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402060792 - Công Ty TNHH Ivo Deli Thành phố Đà Nẵng
  2. 0402060746 - Công Ty TNHH Mi Ngo Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316500390 - Công Ty TNHH Chay 757 Thành phố Hồ Chí Minh