Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Gem Foods

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Gem Foods

0316418121

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316418121 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Gem Foods được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 4201901354 - Công Ty TNHH F79 Tỉnh Khánh Hòa
  2. 0316425425 - Công Ty TNHH SP Win Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316419446 - Công Ty TNHH Zador Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316425792 - Công Ty TNHH Tokyo Land Thành phố Hồ Chí Minh