Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Hòa Bình Minh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Hòa Bình Minh

0316417495

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316417495 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Hòa Bình Minh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 4201901354 - Công Ty TNHH F79 Tỉnh Khánh Hòa
  2. 0316425425 - Công Ty TNHH SP Win Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316419446 - Công Ty TNHH Zador Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316425792 - Công Ty TNHH Tokyo Land Thành phố Hồ Chí Minh