Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Công Thương Mại Phạm Thế Hiển

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Công Thương Mại Phạm Thế Hiển

0316417142

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316417142 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Công Thương Mại Phạm Thế Hiển được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316435536 - Công Ty Cổ Phần Phase 2 Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316435409 - Công Ty TNHH H2S Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316436836 - Công Ty TNHH H2Ho Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316436924 - Công Ty TNHH H2A Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316436949 - Công Ty TNHH Đam Mê Biển Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316433472 - Công Ty TNHH Tư Vấn Inlight Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316432895 - Công Ty TNHH MTV Frily Thành phố Hồ Chí Minh