Công Ty TNHH Phụ Liệu May Mặc Kimmy

Địa chỉ

Công Ty TNHH Phụ Liệu May Mặc Kimmy

0316415730

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316415730 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phụ Liệu May Mặc Kimmy được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316421903 - Công Ty TNHH Woodwey Decor Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316426193 - Công Ty TNHH Betania Thành phố Hồ Chí Minh