Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nông Nghiệp Shappi

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nông Nghiệp Shappi

0316413388

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316413388 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Nông Nghiệp Shappi được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316416702 - Công Ty TNHH Coverat Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316413677 - Công Ty TNHH Amzship Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316420868 - Công Ty TNHH Diệu Khang Thái Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316418442 - Công Ty TNHH Coco Faya Thành phố Hồ Chí Minh