Công Ty TNHH Gia Công Cơ Khí Lê Tấn Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Gia Công Cơ Khí Lê Tấn Phát

0316408758

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316408758 là mã số thuế của Công Ty TNHH Gia Công Cơ Khí Lê Tấn Phát được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316420868 - Công Ty TNHH Diệu Khang Thái Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316415498 - Công Ty TNHH Hoa Nắng Studio Thành phố Hồ Chí Minh