Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng NCM

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng NCM

0316404217

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316404217 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Dựng NCM được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316429204 - Công Ty TNHH BM Home. Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316434532 - Công Ty TNHH NN Clothing Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316434204 - Công Ty TNHH Prime Sourcing Thành phố Hồ Chí Minh