Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Cẩm Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Cẩm Phát

0316362119

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316362119 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Cẩm Phát được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316380478 - Công Ty Cổ Phần Eduner Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316383648 - Công Ty TNHH TM DV Nam Hưng Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316384553 - Công Ty TNHH Orange Plus Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316381288 - Công Ty Cổ Phần GCP Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316383479 - Công Ty TNHH Hớt Tóc Ngố Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316382436 - Công Ty TNHH MSM Vina Thành phố Hồ Chí Minh