Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Gia Cát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Gia Cát

0316361482

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316361482 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Gia Cát được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316379200 - Công Ty TNHH Quan Bách Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316380460 - Công Ty TNHH V&T Kitcharoen Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316380848 - Công Ty TNHH TM Xây Lắp 3T Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316378951 - Công Ty TNHH Hiptech Thành phố Hồ Chí Minh