Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Tiến Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Tiến Phát

0316361468

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316361468 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Tiến Phát được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316376961 - Công Ty TNHH Guotuo Culture Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316379754 - Công Ty TNHH Công Nghệ Bago Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316376312 - Công Ty TNHH Adams Music Center Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316375252 - Công Ty TNHH Spad Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0402051734 - Công Ty TNHH Mobiro Thành phố Đà Nẵng