Công Ty TNHH Dệt May Lê Nguyễn

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dệt May Lê Nguyễn

0316358842

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316358842 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dệt May Lê Nguyễn được thành lập vào ngày 30/06/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316380693 - Công Ty TNHH Y Tế TTP Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316375566 - Công Ty TNHH Marvis Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh