Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Phát

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Phát

0316354950

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316354950 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Long Phát được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316376312 - Công Ty TNHH Adams Music Center Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316375252 - Công Ty TNHH Spad Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0402051734 - Công Ty TNHH Mobiro Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316380132 - Công Ty TNHH Lê Thế Toàn Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316380439 - Công Ty Cổ Phần Roteksolar Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316379673 - Công Ty Cổ Phần HBR Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316380541 - Công Ty TNHH Ân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316379754 - Công Ty TNHH Công Nghệ Bago Thành phố Hồ Chí Minh