Công Ty TNHH Việt Kanemitsu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Việt Kanemitsu

0316222619

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316222619 là mã số thuế của Công Ty TNHH Việt Kanemitsu được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316224140 - Công Ty TNHH Aurum Thành phố Hồ Chí Minh