Công Ty TNHH TM&DV Suất Ăn Công Nghiệp Biển Xanh

Địa chỉ

Công Ty TNHH TM&DV Suất Ăn Công Nghiệp Biển Xanh

0316220763

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316220763 là mã số thuế của Công Ty TNHH TM&DV Suất Ăn Công Nghiệp Biển Xanh được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316234364 - Công Ty TNHH Innotech Auto Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 6001687587 - Công Ty TNHH Covid Tỉnh Đắk Lắk
  3. 0316230722 - Công Ty TNHH Tminscomputer Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316231966 - Công Ty TNHH Blue N Thành phố Hồ Chí Minh