Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Linh Hà

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Linh Hà

0316219398

Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316219398 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Khách Sạn Linh Hà được thành lập vào ngày 26/03/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316231892 - Công Ty TNHH Giang A Lang Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 6001687587 - Công Ty TNHH Covid Tỉnh Đắk Lắk
  2. 0316230722 - Công Ty TNHH Tminscomputer Thành phố Hồ Chí Minh