Công Ty TNHH Đầu Tư Dream

Địa chỉ

Công Ty TNHH Đầu Tư Dream

0316168993

Số 29, Đường Số 5, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 02822533555

Mã số 0316168993 là mã số thuế của Công Ty TNHH Đầu Tư Dream được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316231236 - Công Ty TNHH Digi Solution VN Thành phố Hồ Chí Minh