Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Thuỳ Dương

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Thuỳ Dương

0316168979

58/7 Đường Số 1, Ấp Ông Nhiêu, Phường Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316168979 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Trí Thuỳ Dương được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316231236 - Công Ty TNHH Digi Solution VN Thành phố Hồ Chí Minh