Công Ty Cổ Phần Haro

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Haro

0316168383

163 Đỗ Pháp Thuận, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316168383 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Haro - còn có tên giao dịch là HARO JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 27/02/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316231236 - Công Ty TNHH Digi Solution VN Thành phố Hồ Chí Minh