Công Ty TNHH Hân Hằng

Địa chỉ

Công Ty TNHH Hân Hằng

0316122692

75/33 đường HT45, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316122692 là mã số thuế của Công Ty TNHH Hân Hằng - còn có tên giao dịch là HAN HANG COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 20/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316495609 - Công Ty TNHH Senkin Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316493577 - Công Ty TNHH Pearl TV Online Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316497557 - Công Ty TNHH CL Partners Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316497148 - Công Ty TNHH Skbi Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316493873 - Công Ty TNHH Glorita Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316495616 - Công Ty TNHH Salon A Hair Thành phố Hồ Chí Minh