Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giải Trí Hồng Duyên

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giải Trí Hồng Duyên

0316115624

248A Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316115624 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giải Trí Hồng Duyên - còn có tên giao dịch là HONG DUYEN ENTERTAINMENT TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316418763 - Công Ty TNHH Y Tế Nancy Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316411983 - Công Ty TNHH Ecopro HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316412585 - Công Ty TNHH O'Green Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316419397 - Công Ty TNHH Dass SP Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316422022 - Công Ty TNHH Together Audio Thành phố Hồ Chí Minh
  6. 0316417216 - Công Ty TNHH Cartrack Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh