Công Ty TNHH Một Thành Viên Sprockets CNC

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sprockets CNC

0316114268

172/120/31B An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316114268 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Sprockets CNC - còn có tên giao dịch là SPROCKETS CNC CO., LTD được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316421290 - Công Ty TNHH Eco Green Solar La Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh