Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vệ Tân Đô

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vệ Tân Đô

0316114194

28/1/5C Đường 10, Khu Phố 3, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0869232725

Mã số 0316114194 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bảo Vệ Tân Đô - còn có tên giao dịch là TAN DO SECURITY SERVICE TRADING COMPANY LIMETED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316421290 - Công Ty TNHH Eco Green Solar La Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh