Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí Rec

Địa chỉ

Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí Rec

0316107084

Lầu 9, 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0906965780

Mã số 0316107084 là mã số thuế của Công Ty TNHH Truyền Thông & Giải Trí Rec - còn có tên giao dịch là REC ENTERTAINMENT & COMMUNICATION COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316418763 - Công Ty TNHH Y Tế Nancy Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316411983 - Công Ty TNHH Ecopro HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316412585 - Công Ty TNHH O'Green Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316419397 - Công Ty TNHH Dass SP Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316422022 - Công Ty TNHH Together Audio Thành phố Hồ Chí Minh
  6. 0316417216 - Công Ty TNHH Cartrack Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316411648 - Công Ty TNHH Yd Media Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316419238 - Công Ty TNHH TM DV T&T Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316416011 - Công Ty TNHH Bồng Bềnh Thành phố Hồ Chí Minh