Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Lucky Star

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Lucky Star

0316094766

356 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316094766 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Lucky Star - còn có tên giao dịch là LUCKY STAR REAL ESTATE BUSINESS COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 14/01/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316421290 - Công Ty TNHH Eco Green Solar La Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402056595 - Công Ty TNHH E-Covn Thành phố Đà Nẵng
  2. 0316419710 - Công Ty Cổ Phần Abaxo Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316412828 - Công Ty TNHH Công Nghệ HKD Thành phố Hồ Chí Minh