Công Ty TNHH Công Nghệ Khoáng Đạt

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Khoáng Đạt

0316066293

62/56 Trương Công Định, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316066293 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Khoáng Đạt được thành lập vào ngày 14/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316432782 - Công Ty TNHH In Kim Hưng Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3301681083 - Công Ty TNHH MTV Tdsolar Tỉnh Thừa Thiên-Huế