Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Đông Kha Dịp

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Đông Kha Dịp

0316065726

441/49 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316065726 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ Đông Kha Dịp được thành lập vào ngày 14/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316413116 - Công Ty TNHH Hohalo Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316440906 - Công Ty TNHH Tân Hiếu Nhân Thành phố Hồ Chí Minh