Công Ty TNHH Công Nghệ Huyết Tâm

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Huyết Tâm

0316064514

13/2 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316064514 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Huyết Tâm được thành lập vào ngày 14/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316413116 - Công Ty TNHH Hohalo Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316440906 - Công Ty TNHH Tân Hiếu Nhân Thành phố Hồ Chí Minh