Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Bình Ngạch

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Bình Ngạch

0316062940

96 Đường 38, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316062940 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Bình Ngạch được thành lập vào ngày 14/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316413116 - Công Ty TNHH Hohalo Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316440906 - Công Ty TNHH Tân Hiếu Nhân Thành phố Hồ Chí Minh