Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Microtech

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Microtech

0316062877

288-290 Phạm Văn Hai, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0888028090

Mã số 0316062877 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Microtech được thành lập vào ngày 14/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316413116 - Công Ty TNHH Hohalo Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316440906 - Công Ty TNHH Tân Hiếu Nhân Thành phố Hồ Chí Minh