Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư BHH

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư BHH

0316059786

số 31A Ðường số 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0977777218

Mã số 0316059786 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Đầu Tư BHH được thành lập vào ngày 14/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316413116 - Công Ty TNHH Hohalo Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316440906 - Công Ty TNHH Tân Hiếu Nhân Thành phố Hồ Chí Minh