Công Ty TNHH Một Thành Viên Us Steel

Địa chỉ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Us Steel

0316050568

74/15/12 Ðường số 6, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316050568 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Us Steel - còn có tên giao dịch là US STEEL ONE MEMBER COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316427278 - Công Ty TNHH MTV Hà Thị Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316427736 - Công Ty TNHH Sài Gòn Kahp Thành phố Hồ Chí Minh