Công Ty TNHH MTV Khí Lê Nguyễn

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Khí Lê Nguyễn

0316050448

64 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0909443242

Mã số 0316050448 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Khí Lê Nguyễn - còn có tên giao dịch là LE NGUYEN GAS MTV COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh