Công Ty TNHH Itfix

Địa chỉ

Công Ty TNHH Itfix

0316050367

Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316050367 là mã số thuế của Công Ty TNHH Itfix - còn có tên giao dịch là ITFIX COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377281 - Công Ty TNHH MTV Lê Phan Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377669 - Công Ty TNHH Thái Thịnh Land Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316377605 - Công Ty TNHH Bình Nam Thành Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316375238 - Công Ty TNHH Fata-Tech Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316368583 - Công Ty TNHH THN Med Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316374192 - Công Ty TNHH Nhà Hàng NTTV Thành phố Hồ Chí Minh
  6. 0316375799 - Công Ty TNHH Sansa Land Thành phố Hồ Chí Minh
  7. 0316376344 - Công Ty TNHH Nivimoto Thành phố Hồ Chí Minh