Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Viễn Thông Nam Tiến

Địa chỉ

Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Viễn Thông Nam Tiến

0316047981

238/4B Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316047981 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Viễn Thông Nam Tiến - còn có tên giao dịch là NAM TIEN TELECOMMUNICATION SERVICE MTV COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316427278 - Công Ty TNHH MTV Hà Thị Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316427736 - Công Ty TNHH Sài Gòn Kahp Thành phố Hồ Chí Minh