Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tòa Nhà T&T

Địa chỉ

Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tòa Nhà T&T

0316047861

1/6/18 Ðinh Bộ Lĩnh, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0375595053

Mã số 0316047861 là mã số thuế của Công Ty TNHH Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Tòa Nhà T&T được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh