Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hi Thợ

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hi Thợ

0316047170

Lầu 7, 277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0919695527

Mã số 0316047170 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Hi Thợ - còn có tên giao dịch là HI THO TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377281 - Công Ty TNHH MTV Lê Phan Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377669 - Công Ty TNHH Thái Thịnh Land Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316377605 - Công Ty TNHH Bình Nam Thành Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316375238 - Công Ty TNHH Fata-Tech Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316368583 - Công Ty TNHH THN Med Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316374192 - Công Ty TNHH Nhà Hàng NTTV Thành phố Hồ Chí Minh
  6. 0316375799 - Công Ty TNHH Sansa Land Thành phố Hồ Chí Minh
  7. 0316376344 - Công Ty TNHH Nivimoto Thành phố Hồ Chí Minh