Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Ngôi Nhà Xinh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Ngôi Nhà Xinh

0316047117

Số 58 Đường Trần Thị Điệu, Khu Phố 3, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316047117 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Ngôi Nhà Xinh - còn có tên giao dịch là NGOI NHA XINH CONSTRUCTION - DESIGN - CONSULTANCY COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377281 - Công Ty TNHH MTV Lê Phan Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316377669 - Công Ty TNHH Thái Thịnh Land Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316377605 - Công Ty TNHH Bình Nam Thành Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316375238 - Công Ty TNHH Fata-Tech Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316368583 - Công Ty TNHH THN Med Thành phố Hồ Chí Minh
  5. 0316374192 - Công Ty TNHH Nhà Hàng NTTV Thành phố Hồ Chí Minh
  6. 0316375799 - Công Ty TNHH Sansa Land Thành phố Hồ Chí Minh
  7. 0316376344 - Công Ty TNHH Nivimoto Thành phố Hồ Chí Minh