Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Đồng Phục HTK

Địa chỉ

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Đồng Phục HTK

0316047068

416/2 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316047068 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Đồng Phục HTK - còn có tên giao dịch là HTK UNIFORM BUSINESS PRODUCTION COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301500 - Công Ty TNHH X-Techno Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316303346 - Công Ty TNHH Favyti Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316301980 - Công Ty TNHH Mỹ Linh Plastic Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316301677 - Công Ty TNHH Windgroup Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316302279 - Công Ty TNHH Phúc Thành Land Thành phố Hồ Chí Minh