Công Ty TNHH TL Industries

Địa chỉ

Công Ty TNHH TL Industries

0316046385

Level 10 – Dream Plex 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:

Mã số 0316046385 là mã số thuế của Công Ty TNHH TL Industries - còn có tên giao dịch là TL INDUSTRIES COMPANY LIMITED được thành lập vào ngày 03/12/2019.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316427278 - Công Ty TNHH MTV Hà Thị Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316427736 - Công Ty TNHH Sài Gòn Kahp Thành phố Hồ Chí Minh